What are Magneto’s Power Requirements?

  • +12V rail:  210mA
  • -12V rail:  210mA
  • +5V rail:  0mA